Budowa zupełnie samowolna

Budowa zupełnie samowolna

W budownictwie funkcjonuje pojęcie samowoli budowlanej. Określa się nim wszelkiego typu działalność, która ma na celu postawienie obiektu lub jego uzupełnienie bez niezbędnych pozwoleń. Za takie działanie grozi nie tylko grzywna, ale na podstawie decyzji inspektora budowlanego możliwe jest także rozebranie budynku postawionego w ten sposób. Z obowiązku porozumienia z odpowiednimi władzami nie powinni czuć się zwolnieni inwestorzy planujący budowę obiektu, na którą nie trzeba posiadać pozwolenia. Wówczas bowiem obowiązuje nakaz zgłoszenia swoich budowlanych zamiarów. Urzędnicy mają zawsze prawo do zakwestionowania planów inwestorów na konkretnych gruntach. Kiedy jeszcze można mówić o samowoli? Przede wszystkim kiedy budowa odbiega od pierwotnego, i co najważniejsze zaakceptowanego, projektu budynku. W czasie prac konieczne jest dysponowanie dziennikiem budowy oraz zaangażowanie kierownika. Bez spełnienia tych warunków, prace mogą zostać wstrzymane, a inwestor ukarany. Obok mandatów czy grzywny, grozi mu nawet więzienie.

[Total: 1    Average: 3/5]