Jak założyć agencję nieruchomości

Jak założyć agencję nieruchomości

Jeszcze nie tak dawno do założenia agencji pośrednictwa nieruchomości niezbędne było posiadanie licencji pośrednika w obrocie nieruchomościami, a to z kolei wiązało się z koniecznością uzyskania takiego certyfikatu. Niecały rok temu weszły w życie przepisy znoszące konieczność posiadania takiej licencji (ustawa deregulacyjna), tak więc umożliwiło to wielu osobom zakładanie tego rodzaju działalności gospodarczej. Zgodnie więc z obecnie obowiązującymi przepisami do założenia agencji pośrednictwa nieruchomości wystarczy złożyć odpowiedni wpis w miejscowym urzędzie miasta czy gminy, nie ma nawet wymagań dotyczących posiadanego przez daną osobę wykształcenia. Jednym z niezbędnych wymogów jest ubezpieczenie działalności takiej agencji od odpowiedzialności cywilnej za dokonane szkody, takie ubezpieczenie powinno być zawarte niezwłocznie po rejestracji firmy. Istotnym elementem jest też wybranie odpowiedniego lokalu na siedzibę biura oraz wyposażenie go w niezbędny sprzęt komputerowy, z dostępnością do Internetu.

[Total: 1    Average: 5/5]