Od bezprawia do prawa

Od bezprawia do prawa

Samowola budowlana może być groźna i bolesna w skutkach. Obiekty wznoszone bez zezwoleń, specjalistycznego nadzoru i odbiegające od założeń uwzględnionych w pozwoleniu na budowę mogą stwarzać niebezpieczeństwo dla osób w nich przebywających. Tak podczas procesu budowy, jak również później w czasie użytkowania budynku. Kiedy tak zwana samowola budowlana wychodzi na jaw, obowiązkiem urzędników, a konkretnie inspektorów budowlanych, jest w pierwszej kolejności sprawdzenie na jakim polu dopuszczono się nadużycia i złamano prawo. Podstawą jest tu porównanie już postawionego obiektu do warunków zabudowy dla określonej działki. Jeżeli budynek nie łamie założeń określonych przez władze gminy, wówczas jest nadzieja na jego utrzymanie oraz uniknięcie rozbiórki. W takich sytuacjach podstawę do kontroli stanowi miejscowy plan zagospodarowania opracowany dla danej gminy lub warunki zabudowy, określone w przypadku konkretnego terenu. Budynek musi także spełniać inne prawne wymogi, gwarantujące jego bezpieczeństwo i funkcjonalność.

[Total: 1    Average: 5/5]