Wewnętrzne schody monolityczne

Wewnętrzne schody monolityczne

Schody monolityczne są budowane w momencie, kiedy zakończona jest budowa stropów. Dolne i górne zbrojenie schodów monolitycznych musi zostać zamontowane w biegu schodów. Pierwszy etap prac przy budowie schodów monolitycznych to wykonanie deskowania, następnie na deskowaniu należy ułożyć zbrojenie. Dopiero po wykonaniu deskowania i ułożeniu zbrojenia można przystąpić do zalania całej konstrukcji betonem. Deskowanie pod schody monolityczne wykonuje się w zależności od rodzaju stopni w przyszłych schodach. W przypadku schodów prostych deskowanie układa się pod kątem prostym, w przypadku schodów zabiegowych wykonanie deskowania jest bardzo skomplikowane, zasad jego wykonywania nie da się opisać w kilku zdaniach. Po wykonaniu deskowania można przystąpić do wykonania zbrojenia. Najczęściej układane jest zbrojenie główne i zbrojenie rozdzielcze, czyli poprzeczne. Dopiero po zakończeniu tych dwóch etapów możliwe jest betonowanie schodów. Po wylaniu betonu pozostawia się go do związania co zajmuje nawet miesiąc.

[Total: 1    Average: 5/5]